Main menu

Ladislav Šincl

Ladislav Šincl

Ladislav Šincl

Ladislav Šincl

Ladislav Šincl

Ladislav Šincl

Ladislav Šincl

Krádeže kovů - podpora senátního návrhu

  V roce 2012 došlo celkem k více než 11tis. krádežím kovových materiálů s celkovou škodou téměř 445 mil. Kč a v r. 2013 už to bylo téměř 12 tis. krádeží s vyčíslenou škodou více než 500 mil. Z uvedených čísel je patrné, že krádeže zejména kovů neustále narůstají. Při těchto krádežích se ničí hodnotný majetek, ze kterého se pro nicotný zisk dělá šrot – jde například o ukradené poklopy kanálů, vytrhané kabely, apod. a nejsou neobvyklé i krádeže kovových zařízení na hřbitovech. Na výsledek  hlasování o tomto návrhu se můžete v případě zájmu podívat zde (včetně toho kdo jak hlasoval) -http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=59622

 

Interpelace na premiéra - získávání nových investorů pro MSK

     Na konci srpna hledalo v České republice práci 535 tis. uchazečů o zaměstnání, což je o 8 tis. méně než v letošním červenci a o 16 tis. méně než v loňském srpnu... mne trápí zejména situace v Moravskoslezském kraji, kde je počet nezaměstnaných k 31. 8. téměř 84 tis. To si lze představit jako téměř celé Pardubice včetně kojenců... v okrese Karviná je nezaměstnaných více než 22 tis., což je 12,3 %, a o jedno jakékoliv volné pracovní místo se uchází dlouhá fronta téměř 35 nezaměstnaných. To si lze představit jako celou Chrudim včetně kojenců.

 

Interpelace na min. kultury ve věci nádraží v Havířově

 

 Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci společného projektu Českých drah a statutárního města Havířova pod názvem "Dopravní terminál Havířov".

...realizace tohoto projektu je znovu ohrožena opětovným zahájením správního řízení o prohlášení železničního nádraží za kulturní památku... a tak hrozí tomuto městu vážná finanční ztráta ve výši  135 mil. Kč plus  doposud vynaložené náklady na přípravu projektu od roku 2010 ...

Inter. na min. kultury ve věci nádraží v Havířově - dokončení

  Interpelace na min. kultury v věci "Dopravního terminálu v Havířově"  - dokončení odpovědi ministra

Interp. na ministra vnitra ve věci kupčení s hlasy

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=EYDOh545ssI{/youtube}  

Vážený pane ministře, blíží se volby do obecních zastupitelstev a proto se Vás  obracím ve věci závažného problému, který se objevil v minulých volbách v několika obcích a také v Českém Těšíně.

 Jde o tzv. kupčení s hlasy voličů v této obci. Jedná se o obec v našem Moravskoslezském kraji, za který jsem byl zvolen do funkce poslance, a tudíž považuji za svoji povinnost se na vás jako na ministra vnitra obrátit s touto problematikou....